Smluvní podmínky

Nákupní řád

Poštovné pro zákazníky z ČR

Při platbě předem na bankovní účet M-bank 670100-2201226638/6210 : 90,- Kč

 

V ostatních případech je dodání  balíkem na dobírku:                          160,- Kč

Možno taky uvést do poznámky "balík do ruky" +30,-Kč ,t.j. 120,- při platbě předem nebo 190,-Kč - balík na dobírku a balík Vám dojde do 24 hod.

Osobní odběr možný.

Poštovné pro zákazníky z SR

Zboží zasíláme i zákazníkům ze Slovenska, jen pokud zaplatíte předem na účet.

Od 1.5. máme EUR účet v Německu, možno platit rovnou v EUR + 10,-EUR poštovné. Cena dle aktuálního kurzu na dotaz.  
Doba dodání na Slovensko cca 3 dní po zaplacení kupní ceny + poštovného na náš účet, který sdělíme majlem.

Osobní odběr možný.


Práva a povinnosti prodejce:

Prodejce má povinnost vyřídit a odeslat objednávku, na adresu uvedenou v objednávce, do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby na účet předem, do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do třiceti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce nebo na jeho účet.

Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným dalším osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede. 


Práva a povinnosti nakupujícího:

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky. 

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. 

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky zaplacené za toto zboží. 

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
 

Reklamační řád:

Všeobecné ustanovení 
Daňový doklad je zasílán spolu se zbožím a zároveň slouží jako záruční list . Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu. 


Záruční podmínky 
Délka záruky v měsících je 2 roky. Tato doba začíná běžet dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 
Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
Zboží bylo poškozeno živly.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry. 

Kupující je povinen:
Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit.
K reklamaci stačí kopie daňového dokladu.
V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno.
Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech, musí být s kompletní dokumentací, doplňky a softwarem a nesmí být na něm žádné další nálepky nebo popisky.
 Tyto stránky do katalogů registrovalo Centrum registrace odkazů